Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2011

8105 7490
Reposted fromstraytank straytank viaPortal Portal

June 13 2011

Akkio
0460 392b 500
Reposted fromdoktoragon doktoragon viarawruapart rawruapart

June 12 2011

Akkio
Akkio
4377 b042
Jednak Dżizzi w Świebodzinie może być przydatny!
Reposted fromfarum farum
Akkio
Akkio
4578 4621
Reposted fromjoannna joannna
Akkio
4616 a2ad
Reposted frommephalgnus mephalgnus
Akkio
4641 aa5f
Reposted fromJulaHeart JulaHeart
Akkio
Był sobie kiedyś chłopiec. Kiedy chłopiec miał sześć lat, ojciec dał mu sokoła do polowań. „Sokoły to drapieżniki, zabijają inne ptaki”.[...] Sokół nie lubił chłopca, chłopiec nie lubił sokoła. Jego ostry dziób przyprawiał go o niepokój, a jasne oczy wciąż go obserwowały. Gdy tylko chłopiec się doń zbliżał, ptak atakował go dziobem i pazurami. Przez wiele tygodni jego nadgarstki i ręce wciąż krwawiły. [...] Oswojenie go było prawie niemożliwe. Ale chłopiec próbował, bo [...] chciał zadowolić ojca. Przebywał z sokołem cały czas [...] wciąż do niego mówiąc albo nawet grając muzykę. [...]Powinien trzymać go w ciemności, ale [...] siadał tam, gdzie ptak mógł go widzieć, dotykał go i głaskał po skrzydłach, żeby zdobyć jego zaufanie. Karmił go z reki, ale z początku ptak nie chciał jeść. Później jadł tak łapczywie, że kaleczył mu dziobem dłonie. Ale chłopiec był zadowolony, bo zrobili postępy.Chodziło mu o to, żeby ptak dobrze go poznał, nawet jeśli ranił go do krwi. Chłopiec zaczął dostrzegać, że sokół jest piękny, że jego smukłe skrzydła są stworzone do szybkiego lotu, że jest silny i szybki, dziki i łagodny. [...] Gdy nauczył się krążyć i wracać na jego nadgarstek, chłopiec omal nie krzyczał z radości.Czasami ptak wskakiwał mu na ramię i wsadzał dziób w jego włosy. Chłopiec wiedział, ze nie jest tylko oswojony, ale i doskonale wytrenowany, poszedł do ojca i pokazał mu, czego dokonał. Spodziewał się pochwały, ale ojciec wziął ptaka, teraz oswojonego i ufnego, i skręcił mu kark. „Mówiłem ci, że masz uczynić go posłusznym [...] A ty nauczyłeś go kochać. Sokoły nie mają być kochanymi, domowymi pupilami. Są dzikie, gwałtowne i okrutne. Ten ptak nie został wytresowany, tylko złamany”. [...] Chłopiec [...] nigdy nie zapomniał tego, czego się nauczył: że kochać to niszczyć i że być kochanym to znaczy zostać zniszczonym.


* Jeden z moich ulubionych fragmentów. ♥
— Cassandra Clare (Dary Anioła: Miasto Kości)
Reposted fromsapnai sapnai
Akkio
Reposted fromnitael nitael
Akkio
Play fullscreen
A teraz...!
Kukułeczka kuka! Ku-ku! 
Brawo, brawo!

<333
Najkochańsza papużka na jutubie.

Reposted fromikari ikari
Akkio
Play fullscreen
  YouTube - [Korea's Got Talent]  
Reposted frompuzzle puzzle
Akkio
3958 a314 500
Reposted fromchoppedheidi choppedheidi
Akkio
Akkio
Reposted frommarze marze

June 11 2011

Akkio
5104 3a7d 500
Reposted fromtheRumor theRumor
Akkio
5161 31a9
Reposted from1luvelygurl 1luvelygurl
Akkio
Play fullscreen
nakurwia! ;D
Reposted fromDorin11 Dorin11
Akkio
Reposted frombamboocha bamboocha viarawruapart rawruapart
Akkio
Reposted fromgranini granini viarawruapart rawruapart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl